Finanse

Co to amortyzacja i na czym polega amortyzacja środków stałych?

Odpisy amortyzacyjne

Amortyzacja opiera się na stopniowym zużyciu składników majątku za sprawą odpisów amortyzacyjnych środków trwałych. Jest to dokonywane drogą systematycznego oraz planowanego rozłożenia wartości ich na okres ustalony.

Czym są środki trwałe?

Środki trwałe to nic innego, jak rzeczy, które wchodzą w skład majątku, a ich użytkowanie jest przewidywane na okres dłuższy niż jeden rok. Mogą to być na przykład budowle, lokale i budynki, a także maszyny, urządzenia oraz środki transportu i tym podobne.

Metody amortyzacji środków trwałych

Obecnie istnieje wiele metod amortyzacji środków trwałych. Są to między innymi:

  • amortyzacja środków trwałych metodą liniową;
  • amortyzacja środków trwałych metodą przyspieszoną;
  • amortyzacja środków trwałych metodą degresywną;
  • jednorazowa amortyzacja środków trwałych.

Amortyzacja środków trwałych metodą liniową

Pierwsza metoda opiera się na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych. Ważna jest tutaj wartość początkowa, od której ustala się odpis. Stosuje się także roczną stawkę określoną w wykazie stawek amortyzacyjnych. Wartość jest kwotą stałą przez cały okres amortyzacji.

Amortyzacja środków trwałych metodą przyspieszoną

Metoda przyspieszona jest polecana przedsiębiorcom, którzy udowodnią, że nabyta rzecz był używana przez okres co najmniej sześciu miesięcy przed nabyciem oraz pierwszym wprowadzeniem do ewidencji firmy. Stawki amortyzacyjne w takim wypadku są ustalane indywidualnie przez przedsiębiorcę.

W takim wypadku dla środków trwałych, które zalicza się do grupy 3-6 i 8 klasyfikacji, stawki wynoszą:

  • 24 miesiące, gdy ich wartość nie jest większa, niż 25 tysięcy złotych;
  • 36 miesięcy, gdy wartość początkowa nie jest wyższa od 25 tysięcy, ale nie przekracza 60 tysięcy złotych;
  • 60 miesięcy w pozostałych przypadkach.

Dla środków transportu, na przykład ciężarówek oraz aut osobowych wynosi ona 30 miesięcy, to jest 2,5 roku.

Istnieją jednak także sytuacje szczególne, w których przedsiębiorca może zastosować podwyższone stawki. Odnoszą się one m.in. do budynków, i budowli w warunkach pogorszonych.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *