Finanse

Czynny żal – wzór i omówienie

Czynny żal podatnika

Czynny żal dla urzędu skarbowego to pewnego rodzaju alternatywa dla osób, które nie dopełniły obowiązków związanych z podatkami lub też popełniły wykroczenie, a nawet przestępstwo skarbowe.

Czym jest czynny żal podatnika?

Czynny żal podatnika to swoista możliwość dla przedsiębiorców na uniknięcie kary związanej z nieopłacaniem w terminie podatków, niezłożeniem deklaracji do urzędu czy popełnienie czynu zabronionego.

Czynny żal posiada dwie formy. Można go złożyć w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty w urzędzie skarbowym (ale nie tylko – jest to także możliwe w innych urzędach. Inną formą jest ustna, jednak tę stosuje się znacznie rzadziej.

Po popełnieniu czynu zabronionego, należy jak najszybciej złożyć czynny żal, ponieważ gwarantuje on uniknięcie kłopotów tylko, jeśli cały proces przebiegł pomyślnie, a w szczególności – jeśli urząd skarbowy jeszcze nie rozpoczął śledztwa.

Treść czynnego żalu dla urzędu skarbowego

W istocie czynny żal podatnika nie posiada urzędowego, ujednoliconego wzoru. Należy jednak w piśmie zawrzeć następujące informacje:

  • osobę, która wnosi zawiadomienie o popełnionym czynie;
  • charakter popełnionego czynu;
  • istotne okoliczności oraz powodu;
  • osoby, które także miały związek z popełnionym czynem;
  • czy popełniony czym został przez podatnika naprawiony. Jeśli nie, to w jakim terminie obowiązuje się tego dokonać łącznie z naliczonymi odsetkami, zgodnymi z kalkulatorem odsetek ustawowych.

W piśmie można również zaznaczyć, że podatnik dokonał wykroczenia i przestępstwa skarbowego jednorazowo. Można napisać na przykład następującą formę:

“Chciałbym podkreślić, że działalność gospodarczą prowadzę od … lat, a taka sytuacja zdarzyła mi się po raz pierwszy”.

Wymagane jest także, aby dołączyć do pisma dodatkowe dokumenty, takie jak między innymi:

  • należność publicznoprawną, czyli potwierdzenie zapłaty długu podatkowego;
  • przedmioty, które podlegają pod obowiązki przedsiębiorcy, a których podatnik nie dopełnił w ustalonym terminie.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *