Finanse

Dotacje na założenie firmy z urzędu pracy – jak otrzymać?

Dofinansowanie biznesu

Planując założenie własnej firmy wielu z nas zastanawia się, jakie oferty i dotacje są obecnie dostępne w urzędzie pracy. Nasze Państwo pomaga obecnie młodym przedsiębiorcom na różne sposoby, między innymi przez dotacje, tak zwany mały zus i na inne sposoby, dlatego warto zorientować się w tym temacie, by zyskać realne wsparcie finansowe na początku swojej biznesowej drogi. 

Dotacje na założenie firmy z urzędu pracy – co należy o tym wiedzieć?

Fundusz Pracy, który oferuje tego typu wsparcie zaznacza, że jest to pomoc bezzwrotna. Taka dotacja może wynieść nawet 24 tysiące złotych, co odpowiada sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Warto więc dowiedzieć się więcej na ten temat, ponieważ jak widać można uzyskać sporą sumę, którą można przeznaczyć na rozkręcenie swojej własnej firmy. Pomoc urzędu pracy daje młodym przedsiębiorcom naprawdę realne wsparcie. 

Dotacje na firmę – co jeszcze trzeba wiedzieć? Jakie są warunki przyznawania tego typu dotacji?

Aby otrzymać dotację z urzędu pracy wymagane jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej. Co więcej osoby będące opiekunami osób niepełnosprawnych oraz absolwenci centrum integracji społecznej również są osobami, którym przysługuje możliwość ubiegania się o datacje z urzędu pracy. Należy być zarejestrowanym jako bezrobotny co najmniej przez okres miesiąca. Dotacji z urzędu pracy nie mogą otrzymać osoby, które są na studiach dziennych, osoby które posiadały działalność gospodarczą w roku poprzedzającym ubieganie się o otrzymanie dotacji, a co więcej osoby, które w ostatnich pięciu latach otrzymały tego typu dotację lub też pożyczkę z Funduszu pracy. Warto o tym pamiętać, by bezpodstawnie nie wnioskować o dotację.

Warto pobrać ze strony Urzędu Pracy specjalny gotowy wzór wniosku o dotacje z urzędu pracy i odpowiednio wcześnie go wypełnić i zanieść do odpowiedniego urzędu. Warto co więcej dowiedzieć się wszystkich szczegółów w najbliższym nam urzędzie pracy, by jak najlepiej przygotować niezbędne formalności.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *