Finanse

Jak zaksięgować fakturę zaliczkową?

księgowy

Zaliczka to bardzo popularna forma rozliczania rachunków. Stosuje ją wiele firm. Opiera się ona na dokonaniu częściowej zapłaty na usługi czy produkty, które dotrą lub zostaną wykonane w przyszłość.

Jak zaksięgować fakturę zaliczkową?

Warto wiedzieć, że wpłata zaliczki jest wliczana do kwoty zobowiązania. Najprościej rzecz ujmując jeśli klient zamówił towar za 2000 złotych i uiścił zaliczkę w kwocie 1000 złotych, to do zapłaty pozostanie mu jedynie 1000 złotych.Oczywiście w sytuacji gdy, dojdzie do realizacji wcześniej zawartej umowy… Natomiast jeśli umowa nie dojdzie do skutku zaliczka podlega zwrotowi.

Wystawiona faktura zaliczkowa bodź końcowa zawsze powinna posiadać numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru bądź wykonaniem usługi. Jasno mówi o tym Artykuł 106f ustęp 3 ustawy o VAT.

Zaksięgowanie faktury zaliczkowej jest uzależnione od wielkości danej firmy.

Najczęściej małe i średnie przedsiębiorstwa księgują faktury zaliczkowe na kontach 200-Rozrachunki z odbiorcami oraz 201-Rozrachunki z dostawcami.

Natomiast duże przedsiębiorstwa , w związku z tym iż wypłacają i otrzymują zdecydowanie więcej zaliczek, korzystają najczęściej ze specjalnego konta, które służy do ich księgowania – Rozrachunki z tytułu zaliczek z odbiorcami i dostawcami.

Warto wiedzieć, że obie formy są poprawne i równorzędne. Nie ma żadnych przeciwwskazań żeby duże firmy księgowały zaliczki na koncie „Rozrachunki z dostawcami”.

Przedsiębiorca musi zawsze pamiętać, że w momencie otrzymania zaliczki na poczet przyszłych dostaw lub usług powstaje zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku VAT. A zatem podatnik automatycznie zobowiązany jest do wystawienia faktury zaliczkowej, na której zostanie wykazana kwota podatku VAT do zapłacenia.

Wedle litery prawa taka faktura musi być wystawiona do 15 dnia kolejnego miesiąca od dnia wpłynięcia na konto zaliczki. Istnieje także możliwość wystawienia faktury zaliczkowej na 30 dni przed otrzymaniem zapłaty za zamówione przez kontrahenta towary czy usługi.


Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *