Finanse

Jak prowadzić księgowość w stowarzyszeniu zwykłym?

księgowa ze stowarzyszenia

Stowarzyszenia zwykłe często mylone są ze stowarzyszeniami zarejestrowanymi w KRS. Są to jednak różne formy organizacyjne. Stowarzyszenia zwykłe, z powodu prostszej formy nie mają osobowości prawnej. Nie wyklucza to jednak wielu obowiązków, które mają stowarzyszenia. Jak prowadzić księgowość w stowarzyszeniu zwykłym?

Kto może prowadzić księgi rachunkowe stowarzyszenia?

W stowarzyszeniu, które prowadzi księgi rachunkowe samodzielnie nie ma żadnych ograniczeń ani wymogów, które musi spełnić osoba zajmująca się rozliczeniami. Inaczej wygląda to w przypadku sytuacji, w które stowarzyszenie zwykłe zleca prowadzenie ksiąg rachunkowych firmie, bądź osobie fizycznej. W takiej sytuacji niezbędne jest posiadanie uprawnień na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Obowiązki stowarzyszenia względem Urzędu Skarbowego
Stowarzyszenie zwykłe, mimo iż jest prostszą formą stowarzyszenia, ma obowiązek składania sprawozdań finansowych. Sprawozdanie finansowe musi być zatwierdzona najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Kolejnym obowiązkiem, jakim obarczone są stowarzyszenia zwykłe, jest składanie zeznań podatkowych nawet jeżeli wszystkie dochody stowarzyszenia są przeznaczone na jego cele statutowe. Stowarzyszenie ma 3 miesiące od końca roku podatkowego na złożenie zeznania podatkowego.

Stowarzyszenie zwykłe a składki członkowskie

Stowarzyszenia zwykłe mogą korzystać z różnych źródeł finansowania. Stowarzyszenie może pobierać składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, zbiórki publiczne, dotacje publiczne, czy czerpać dochody z majątku stowarzyszenia.

Przepisy nie regulują, czy stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek posiadania konta bankowego. Warto jednak pamiętać, że jest to dużo łatwiejszy sposób dokonywania płatności (np. za wynajęty lokal), przekazywania zaliczek na poczet podatku dochodowego, czy ewentualnych składek ZUS.

Trzeba jednak pamiętać, że zakładając konto stowarzyszenie zobowiązane jest zgłosić numer rachunku bankowego do odpowiedniego Urzędu Skarbowego, poprzez wypełnienie załącznika aktualizującego NIP–2.


Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *