Technologie

Drony a prawo – nowe przepisy prawne 2021

Operator drona

Drony to według fachowej nomenklatury, powietrzne statki bezzałogowe. Dlatego podlegają nowym przepisom prawa lotniczego, które weszło w życie 31.12.2020 r. Celem tej nowelizacji było ujednolicenie prawa lotniczego na terenie Unii Europejskiej.

Ustawodawca miał tu na myśli wszelkie statki bezzałogowe, nawet powszechnie dostępne w sklepach z dronami i cieszące się w ostatnich latach ogromną popularnością zabawki dla dzieci lub urządzenia do amatorskiego kręcenia filmów. Warto poznać nowe przepisy, jeżeli korzystasz lub planujesz kupić drona jako prezent. 

Zasady rejestracji 

Jeżeli myślisz, że wprost że sklepu z dronami, musisz biec do urzędu, żeby zarejestrować swój nowy sprzęt, to jesteś w błędzie. Podobnie, jeżeli masz już drona od jakiegoś czasu. Nowe prawo zakłada bowiem konieczność rejestracji, ale nie tyle samego drona, co jego operatora, jeżeli chcesz latać dronem o wadze powyżej 250 g lub poniżej tej wagi, ale za to z rejestratorem danych, np. kamerą. Rejestracja jest prowadzona w formie elektronicznej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego od 31.12.2020 r. Aby zarejestrować się jako operator, musisz podać imię, nazwisko, adres zamieszkania albo siedzibę firmy oraz numer telefonu i adres mailowy. Po zakończeniu rejestracji,  otrzymasz indywidualny numer rejestracyjny operatora, który będziesz musiał umieścić na swoim dronie.

Osoby między 14 a 17 rokiem życia mogą zarejestrować drona za zgodą opiekuna prawnego. Dzieci poniżej 13. roku życia, nie mogą latać dronami, które podlegają do rejestracji, ponieważ nie mają zdolności do czynności prawnych. Po rejestracji, czeka Cię jeszcze krótki kurs online, zakończony testem. Test składa się z 40 pytań wielokrotnego wyboru z zakresu m. in. bezpieczeństwa lotniczego, procedur i reguł lotniczych oraz ochrony danych. Pojawią się też pytania dotyczące ogólnej wiedzy na temat dronów, bezpieczeństwa i ubezpieczenia. Niestety (lub stety), musisz ten test zdać, aby móc latać zarejestrowanym sprzętem. Jeżeli nie zdasz testu, będziesz mógł latać tylko najlżejszymi dronami. 

Gdzie latać? 

Dotychczas obowiązywały dość ogólne regulacje, dotyczące lotów dronami. Loty rekreacyjne i niekomercyjne, nie wymagały dopełnienia żadnych formalności. Lot musiał odbywać się w zasięgu wzroku operatora i zdała od zabudowań, zgromadzeń i zwierząt. Nowe przepisy zakładają podział lotów na kategorie według stopnia ryzyka wykonywanych operacji lotniczych. Ustawodawca wprowadził 3 takie kategorie: otwartą, szczególną oraz certyfikowaną. Znikają całkowicie poprzednie podziały. Pamiętaj zatem, że nie będzie już lotów rekreacyjnych, sportowych i komercyjnych! 

Kategorie lotów 

Jak łatwo się domyślić, ta kategoria obejmuje loty o najniższym stopniu ryzyka. Ta kategoria dzieli się na podkategorie A1, A2 i A3. Do tej kategorii zaliczają się drony o klasie od C0 do C4 albo zostały stworzone na użytek prywatny. Nie mogą ważyć więcej, niż 25 kg.

Podczas lotu są zachowane warunki VLOS. Operator musi utrzymać odpowiednia odległość od osób, a maksymalna wysokość lotu, to 120 m nad ziemią. W czasie lotu obowiązuje zakaz przewożenia lub zrzucania materiałów niebezpiecznych. W ramach wyszczególnionych podkategorii, drony zostały podzielone na te, która mogą kolejno:

  • A1 – latać nad ludźmi (C0 do 250 g i C1 do 900 g, budowane samodzielnie do 250 g) – dron może latać nad osobami postronnymi, ale nie nad zgromadzeniem; 
  • A2 – odbywać loty w pobliżu ludzi (C2 do 4 kg) – tu wymagana jest minimalna odległość 30 m od osób, chyba że dron posiada ograniczenie prędkości do 5 m/s – wtedy wystarczy 5 m;
  • A3 – latać tylko z daleka od ludzi (C3 i C4 oraz budowane samodzielnie do 25 kg) – minimalna odległość od osób i zabudowy, to aż 150 m, a preferowany teren lotów, to przestrzeń nad łąkami lub polami. 

Kategoria szczególna 

Tutaj zaliczone zostały loty o zwiększonym ryzyku dla osób postronnych. Mieszczą się tu operację w warunkach VLOS i BVLOS. Aby odbyć lot w tej kategorii, konieczne będą ( wymiennie): oświadczenie o lotach  według scenariusza standardowego, zgoda Prezesa USC, Certyfikat Operatora Lekkiego Bezzałogowego Systemu Powietrznego. 

Kategoria certyfikowana 

Aby móc latać w tej kategorii, musisz uzyskać zezwolenie na lot, a także posiadać aktualny certyfikat operatora. Szczegółowe regulacje, dotyczące tej kategorii, mają się jednak dopiero pojawić. 

Kary 

Rejestr operatorów będzie dostępny dla państwowych służb państwowych, takich jak Policja czy Straż Graniczna, które mają prawo do kontrolowania operatorów dronów. Dlatego strzeż się latania nad ludźmi, obiektami i zwierzętami. Nadal masz obowiązek upewnić się, że w miejscu gdzie chcesz latać, dozwolone są loty dronami. Dla ułatwienia sobie tego zadania, możesz korzystać z dedykowanych aplikacji, jak np. DroneRadar lub wejść na stronę Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. 

Znowelizowane przepisy ułatwiają latanie dronami, ale w celach komercyjnych. Wystarczy bowiem wówczas spełniać warunki do latania w kategorii otwartej i pilnować, aby nie stwarzać zagrożenia dla osób postronnych. Nie trzeba też posiadać uprawnień  UAVO. 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *