Praca

Kto składa wniosek o świadczenie rehabilitacyjne – pracownik czy pracodawca?

rehabilitacja pracownika

Osoby pracujące niechętnie biorą dłuższe zwolnienia lekarskie, ponieważ wiąże się to z obniżeniem wynagrodzenia do 80% (istnieją wyjątki). Niestety stan zdrowia często zmusza je do korzystania z długiego L-4 lub nawet świadczenia rehabilitacyjnego. Co trzeba wtedy zrobić?

Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy przysługuje wszystkim pracownikom ubezpieczonym w ZUS, za które pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie chorobowe.

Za okres zwolnienia lekarskiego do 33 dni w ciągu roku pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy wypłacany przez pracodawcę. W przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 lat, jest to 14 dni. Jeżeli pracownik przedstawił kolejne zwolnienie lekarskie, pracodawca występuje do ZUS o wypłacanie dalszego zasiłku chorobowego.

Pracownik ma prawo do zasiłku łącznie za 182 dni w roku. Wyjątek stanowią kobiety w ciąży, osoby chore na gruźlicę. Podstawą wypłaty świadczenia jest zawsze zwolnienie L-4, które pracownik musi dostarczyć w ciągu 7 dni.

Koniec zasiłku i co dalej?

Pracownik, który nie odzyskał pełnej zdolności do pracy może starać się o świadczenie rehabilitacyjne wypłacane przez ZUS. Warunkiem jest szansa na pełny powrót do zdrowia. Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne składa pracownik na 6 tygodni przed terminem zakończenia zasiłku chorobowego.

Wniosek należy złożyć na druku NP-7 i dołączyć do niego:

  • zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wypełniony przez lekarza prowadzącego i innych lekarzy,
  • wywiad zawodowy na druku OL-10 wypełniony przez pracodawcę,
  • protokoły i kartę wypadku – dotyczy niezdolności powstałej w wyniku wypadku przy pracy.

O przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego decyduje lekarz orzecznik ZUS, który również określa okres przyznawania zasiłku rehabilitacyjnego. Nie może on przekroczyć 12 miesięcy.

Od decyzji lekarza ZUS pracownik może odwołać się w ciągu 14 dni, zostanie wtedy skierowany na dodatkową komisję lekarską.

Od decyzji ZUS w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego pracownik w ciągu 30 dni może złożyć odwołanie do właściwego rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

1 comment

  1. GrażynkaA 16 stycznia, 2021 at 13:25 Odpowiedz

    Często pracodawcy traktują takie osoby jak specjalnie symulujące lub ciężar… a nie życzę takiemu “szefowi”, by stanął w takiej sytuacji i musiał chorować…

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *