Biznes

Wypełniony wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej – jak powinien wyglądać?

Pozyskanie źródła finansowania dla działalności gospodarczej

Rozpoczynając swoją działalność gospodarczą warto mieć świadomość na temat możliwości otrzymania dotacji i środków na takie przedsięwzięcie. Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej pozwala na sprawne wejście w świat przedsiębiorczości i biznesu, dlatego z pewnością warto skorzystać z tego tego typu pomocy materialnej.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej – co jeszcze należy wiedzieć na ten temat?

Warto wiedzieć, co powinien zawierać wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Na pewno powinniśmy stworzyć choć krótki biznes-plan. Co to takiego jest? Biznes-plan opisuje jak będzie wyglądać nasza firma w przyszłości i co zamierzamy dokładnie robić. Powinniśmy opisać w nim pokrótce swoje plany w jak najbardziej szczegółowy sposób. Dobry biznes plan to także podstawa i klucz do uzyskania odpowiedniego kredytu na rozpoczęcie swojej działalności gospodarczej.

Finansowanie działalności, jak powinien wyglądać dobry biznes-plan?

Na samym początku należy umieścić informacje o firmie i wnioskodawcy, które są niezbędne do zidentyfikowania naszego wniosku. Warto na początku zamieścić też takie dane jak: adres siedziby naszego przedsiębiorstwa, numer telefonu, dokładna lokalizacja działalności gospodarczej, nazwa banku i naszego numeru rachunku bankowego, adres do korespondencji, warto też opisać pokrótce postać właściciela przedsiębiorstwa, a dokładniej warto wspomnieć o: naszym wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, posiadanych kursach, certyfikatach i innych kwalifikacjach zawodowych.

Co jeszcze należy zawrzeć we wniosku o o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej?

Warto opisać datę rozpoczęcia działalności, numer naszej działalności gospodarczej zgodnie z aktualnie obowiązującą Polską Klasyfikacją Działalności. Warto też wspomnieć o źródłach finansowania wkładu własnego, charakterystyce planowanego przedsięwzięcia, a także o planowanej formie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i zaletach naszego produktu różnicujące go od innych istniejących obecnie na rynku.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *