Biznes

JPK VAT – jak i do kiedy wysłać?

Plik kontrolny JPK VAT

Ministerstwo Finansów cały czas dąży do uszczelnienia systemu podatkowego i wyeliminowania występujących nadużyć. Dotyczy to zwłaszcza podatku VAT. W tym celu wprowadzono JPK.

Co to są JPK?

To Jednolite Pliki Kontrolne, których generowanie od 1 stycznia 2018 r. jest obowiązkowe dla wszystkich firm, bez względu na ich wielkość. Pliki JPK tworzone są automatycznie przez elektroniczne programy do prowadzenia księgowości.

Obecnie tworzone są następujące Jednolite Pliki Kontrolne:

• ewidencji zakupu i sprzedaży – JPK VAT,
• księgi przychodów i rozchodów – JPK KPiR,
• ewidencji przychodów – JPK EP,
• faktur sprzedaży VAT – JPK FA,
• wyciągów bankowych – JPK WB,
• magazynu – JPK MAG.

Termin złożenia JPK VAT i innych plików

Obligatoryjne jest tylko wysyłanie do Ministerstwa Finansów JPK VAT. Trzeba zrobić to najpóźniej do dnia 25 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, czyli za czerwiec 2019 r. JPK VAT wysyłamy do 25 lipca 2019. Taki obowiązek spoczywa na każdym przedsiębiorcy bez względu na czas rozliczania podatku VAT i wysyłanie deklaracji rozliczeniowej.
Mimo rozliczania kwartalnego JPK VAT trzeba wysyłać co miesiąc.

Pozostałe rodzaje JPK wysyłamy tylko na wezwanie US. Najczęściej związane jest ono z przeprowadzaniem działań kontrolnych.

Od obowiązku wysyłania JPK VAT zwolnione są firmy, które zawiesiły działalność gospodarczą, zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT (nie przekroczyły limitu kwoty zwolnionej), prowadzą wyłącznie sprzedaż towarów zwolnionych z podatku VAT.

Jak wysłać JPK VAT?

Pliki JPK mogą być wysłane wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą programu księgowego lub korzystając z darmowych aplikacji na stronie MF:
• e-mikrofirma,
• Klient JPK 2.0.

Elektroniczna wysyłka JPK VAT wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego (płatny) lub profilu zaufanego (eGO). Do podpisania potrzebny będzie klucz od wysłania JPK VAT, który można ściągnąć ze strony MF z zakładki dotyczącej JPK. Klucz publiczny jest gwarancją zachowania bezpieczeństwa danych zawartych w JPK VAT i skutecznie chroni tajemnice firmy.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *