Biznes

Jaka jest data powstania obowiązku opłacania składek ZUS?

Ustalanie składek ZUS

Coraz więcej osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej i zostanie swoim własnym szefem. Jednak sam fakt założenia firmy wciąż przysparza przyszłym przedsiębiorcom wielu kłopotów.

Kto nie musi rejestrować się w CEIDG?

Warto zaznaczyć, że nie każdy przedsiębiorca musi rejestrować swoją działalność w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Z obowiązku tego wyłączone są osoby fizyczne, o ile przychody z ich działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia i które nie prowadziły wcześniej działalności gospodarczej, ew. jeśli ich firma przed 30.04.2017 r. została wykreślona z ewidencji przedsiębiorców.

Jak zarejestrować działalność w CEIDG?

Pierwszym krokiem, jaki podjąć musi przyszły przedsiębiorca w celu rejestracji swojej działalności, jest pobranie wniosku ze strony ministerstwa lub e-PUAP. Wzór prawidłowego wypełnienia wniosku bez trudu znaleźć można choćby w internecie. Posiadając już wniosek ceidg-1 wypełniony rejestrację można dokończyć na kilka sposobów: poprzez złożenie go w swoim urzędzie miasta lub gminy, przesłanie elektronicznie poprzez swój profil na e-PUAP, przesłanie elektronicznie z użyciem podpisu kwalifikowanego lub ew. przesłanie listem poleconym za wcześniejszym poświadczeniem notarialnym.

Nie taki ZUS straszny jak go malują

Wielu młodych przedsiębiorców rezygnuje jeszcze przed założeniem działalności właśnie z obawy przed koniecznością opłacania składek ZUS. Bardzo często ich wysokość jest demonizowana i spędza sen z powiek niedoszłym przedsiębiorcom. Warto jednak sięgnąć do źródła i dowiedzieć się kiedy powstaje data obowiązku opłacania składek ZUS. Nie jest ona tożsama z datą założenia działalności gospodarczej. Data powstania obowiązku opłacania składek ZUS wiąże się bowiem z momentem faktycznego rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności. Później liczyć można jeszcze na preferencyjne składki.

W ciągu ostatnich kilku lat prawo odnośnie zakładania działalności gospodarczej znacznie zmieniło się na korzyść przedsiębiorcy, który liczyć może na wiele udogodnień. Warto zatem, mając dobry pomysł i biznesplan, spróbować życia jako swój własny szef.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *