Praca

Karta kierowcy – jak wypełnić wniosek?

karta kierowcy

Każdy kierowca zawodowy powinien mieć dokument o nazwie Karta Kierowcy. Jest ona nieodzowna po to, aby móc przypisać do konkretnego kierowcy wszystkich danych konkretnego pojazdu, które są rejestrowane przez tachograf.

Są na niej zapisywane wszystkie informacje odnośnie czasu przejazdów, postojów i odpoczynków na trasie.

Wniosek o wydanie karty kierowcy mogą składać kierowcy zawodowi pojazdów do przewożenia osób lub towaru, których masa całkowita, wraz z wliczoną naczepą lub przyczepą przekracza 3.5 tony i jest ona wydawana na 5 lat, w przypadku karty kierowcy lub na dłuższy okres, jeśli dotyczy ona firmy lub przedsiębiorstwa przewozowego.

Chętni do wypełnienia wniosku o wydanie karty kierowcy mogą złożyć go elektronicznie przez internet lub wydrukować i wypisać ręcznie, po czym wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Jak odpowiednio wypełnić wniosek?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, aby, jeśli wypełniamy go ręcznie, wszystkie informacje były czytelne, co więcej, zgodnie z danymi, które zawiera nasze prawo jazdy.

Wniosek podzielony jest na kilka standardowych części:

– dane personalne, gdzie umieszczamy nasze imię, nazwisko i pesel (trzeba pamiętać o tym, że jeśli w prawie jazdy mamy wpisane dwa imiona, to również na we wniosku o wydanie karty kierowcy należy umieścić dwa), dodatkowo jest miejsce na NIP, dane kontaktowe – numer telefonu i adres mailowy, które są nieobowiązkowe, jednak zwłaszcza numer telefonu warto umieścić, gdyż w razie wątpliwości, zostaniemy poinformowani telefonicznie, oraz rubryka na adres korespondencyjny, pod który przyjdzie karta.

– prawo jazdy – umieszczamy tutaj dane o posiadanych uprawnieniach, datę ich ważności oraz narwę organu wydającego

– o co wnioskujemy – zaznaczamy czy wnioskujemy o pierwszorazowe wydanie karty, o jej wznowienie w przypadku mijania daty ważności czy o jej wymianę. Jeżeli wymieniamy kartę z powodu jej uszkodzenia lub zmiany danych, należy starą kartę odesłać wraz z wnioskiem.

W ostatnim punkcie, zaznaczamy również sposób ewentualnego zwrotu pieniędzy w przypadku niewydania karty. Opłata za jej wystawienie wynosi obecnie 140 zł netto.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *