Praca

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron – wzór i omówienie

rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron to sposób na błyskawiczne zakończenie współpracy między pracownikiem a pracodawcą. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest dokumentem, który można sporządzić w kilka minut. Jak go napisać? Przedstawiamy wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron wzór z omówieniem.

Wypowiedzenie umowy o pracę poprzez porozumienie stron charakteryzuje się dość prostą konstrukcją. Jak w każdym dokumencie tego typu, należy w nim umieścić miejscowość i datę oraz najważniejsze dane pracodawcy i pracownika. Trzeba w nim także zawrzeć inne elementy, zależne od tego, która strona jest zainteresowana wypowiedzeniem.

I. W przypadku, gdy jest to pracodawca:

  • informację o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron;
  • wskazanie terminu i warunków wypowiedzenia;
  • zapis na temat tego, że w przypadku odmowy dokument należy traktować jak wypowiedzenie umowy o pracę;
  • pouczenie o możliwości odwołania do Sądu Pracy.
    II. W przypadku, gdy dokument sporządza pracownik:
  • wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron;
  • propozycję terminu i warunków jej wypowiedzenia;
  • miejsce na datę i podpis pracodawcy.

Jeśli rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron zostało wcześniej zaplanowane, należy sporządzić porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę, wymagające obustronnego podpisania. Dokument taki drukuje się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Niuanse dotyczące rozwiązania umowy o pracę za tzw. porozumieniem

Pracownik wręczający pracodawcy wniosek o wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron nie musi w żaden sposób motywować swojej decyzji. Nie ma obowiązku informowania pracodawcy, dlaczego chce zakończyć z nim współpracę. Pracodawca ma podobny komfort.

Dodatkowo, obie strony mogą zarówno wyrazić zgodę na wypowiedzenie, jak i je odrzucić (w przypadku pracownika może to jednak skutkować wypowiedzeniem umowy o pracę bez porozumienia). Mają także prawo negocjacji warunków rozwiązania stosunku pracy. Porozumienie stron uważa się za zawarte wtedy, kiedy druga strona opatrzy je komentarzem “Wyrażam zgodę”, datą i własnoręcznym podpisem.

Sprawdź również artykuł: Jak Skutecznie Podnieść Motywację Pracowników?

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *