Praca

Kto płaci podatek od umowy o dzieło i jak go policzyć?

Podatek od umowy o dzieło

Mając podpisaną umowę o dzieło warto zorientować się odpowiednio wcześniej, jak należy policzyć podatek od tego typu umowy i kto powinien zapłacić taki podatek. Jest to szczególnie ważne dla osób, które pracują na podstawie tego typu umowy. Warto wówczas dowiedzieć się więcej na ten ważny, podatkowy temat.

Kto płaci podatek od umowy o dzieło?

Jeśli daną usługę czyli dzieło jest zamawiane przez konkretną firmę to wówczas właśnie ta firma jest zobowiązana do odprowadzenia podatku w odpowiedniej wysokości do Urzędu Skarbowego. Takie przedsiębiorstwo powinno odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, która odpowiada 18% dochodu. Taką zaliczkę odprowadza się, jeśli kwota naszego wynagrodzenia określonego w podpisanej przez nas umowie o dzieło przekracza kwotę w wysokości 200 złotych. 

Obowiązek opłacenia podatku od umowy o dzieło – co jeszcze musimy wiedzieć na ten temat?

Co więcej, warto wiedzieć, że firma zamawiająca u nas daną usługę jest zobowiązana do zapłacenia tak zwanego zryczałtowanego podatku dochodowego. Trzeba taki podatek odprowadzić, jeśli wykonana przez nas usługa została wyceniona na kwotę poniżej dwustu złotych. Warto zauważyć, że jego stawka tego podatku to 18 procent, a oblicza się ten podatek od naszego całego przychodu, którego nie musimy pomniejszać o koszty jego uzyskania. Kwota podatku od umowy o dzieło wynosi wówczas 18 procent.

Jaki PIT dotyczy omawianej umowy o dzieło? Co jeszcze trzeba o tym wiedzieć? 

Firma lub przedsiębiorstwo zatrudniające osobę na umowę o dzieło ma obowiązek dostarczyć odpowiedniemu Urzędowi Skarbowemu oraz zatrudnionej na umowę o dzieło osobie odpowiedni druk z PIT-em. Jest to PIT 11. Taki PIT należy dostarczyć do urzędu skarbowego do końca lutego w roku następnym.

Specjalista ds. księgowości

Rozliczenie dotyczy zawsze roku poprzedniego, w którym uzyskiwaliśmy dochody na podstawie umowy o dzieło. Warto mieć to na uwadze, by w odpowiednim czasie zanieść swój PIT do najbliższego Urzędu Skarbowego i nie spóźnić się ze swoim rocznym rozliczeniem podatkowym.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *