Biznes

Kto składa wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

hipoteka

Księga wieczysta to indywidualna historia nieruchomości mogąca sięgać nawet 200 lat wstecz. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące położenia nieruchomości, jej charakteru oraz właściciela.

Dla kogo ważna jest księga wieczysta?

Księgi wieczyste prowadzą sądy rejonowe właściwe dla danej nieruchomości. To one dokonują wpisów i zmian w księdze wieczystej na wniosek właściciela nieruchomości i na podstawie przedstawionych dokumentów prawnych.

W przypadku nabycia mieszkania od gminy lub budowy nowego domu wymagane jest założenie księgi wieczystej. Zawsze następuje to w toku postępowania sądowego na wniosek właściciela.

W dziale III i IV zawarte są bardzo ważne informacje dla ewentualnych nabywców. Znajdą tam informacje o ograniczeniach dotyczących dysponowania nieruchomością, obciążeniach służebnością, egzekucjach komorniczych lub zabezpieczeniem hipotecznym. Wszystkie te wpisy powinny skłonić nabywcę do uzyskania wyjaśnień.

Nabycie nieruchomości obarczonej egzekucją komorniczą lub wpisem hipotecznym oznacza dla kupującego konieczność spłaty tych zadłużeń.

Oczywiście o te kwoty może obniżyć cenę zakupu nieruchomości. Dodatkowo może ją obniżyć z tytułu obsługi prawnej, straty czasu na czynności urzędowe. Transakcja może być bardzo opłacalna pod warunkiem zachowania środków ostrożności.

Kto może dokonywać zmian w zapisach ksiąg wieczystych?

Zawsze zmian w wpisach w księdze wieczystej dokonuje właściciel lub osoba uprawniona, np. komornik na podstawie wyroku sadowego.

Każdy wpis wymaga wypełnienia odpowiedniego druku (KW-WPIS) zawierającego przede wszystkim numer księgi wieczystej, adres nieruchomości, dane osobowe. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające stan faktyczny i uiścić odpowiednią opłatę sądową.

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Wiele osób zaciąga kredyty hipoteczne na zakup mieszkania lub inne cele. Zabezpieczeniem tych kredytów jest zapis hipoteczny w księdze wieczystej. Spłata kredytu nie oznacza automatycznego wykreślenia hipoteki. To kredytobiorca musi wystąpić do sądu z odpowiednim wnioskiem i dołączyć do niego zaświadczenie z banku o całkowitej spłacie kredytu. Wniosek sporządzany jest na standardowym druku KW-Wpis.

1 comment

  1. KarolciaS 14 lutego, 2021 at 13:00 Odpowiedz

    Nie raz spotkałam się z sytuacją, że ludzie nie wiedzieli o tym, że na nich spoczywa wykreślenie z hipoteki wpisu… myśleli, że dzieje się to z automatu 🙁

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *