Finanse

Jak obliczyć podatek dochodowy od działalności gospodarczej? Sprawdź ten kalkulator

podatek od prowadzenia działalności gospodarczej

Posiadając otwartą działalność gospodarczą warto zorientować się jak wygląda kwestia podatków i ich wysokości. Warto posiadać wiedzę na ten temat by sprawnie i co ważniejsze – poprawnie rozliczyć się z dochodów osiąganych w związku z prowadzeniem naszej działalności gospodarczej. 

Jak obliczyć podatek dochodowy od działalności gospodarczej? Co należy o tym wiedzieć i jak to poprawnie policzyć?

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na ogólnych zasadach, czyli według zasad tak zwanej skali wielkości podatkowej (wynosi 18 procent podatku do 85 528 zł dochodu, a powyżej 85 528 zł podatek ten wynosi odpowiednio – 32 procent) mogą oni od swojego dochodu odliczyć między innymi składki na ubezpieczenie społeczne, a od opłaconego podatku swoje składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, które wynoszą odpowiednio 7,75 procenta podstawy wymiaru tych składek. 

Wyliczenie wysokości podatku dochodowego – podstawowe zasady, które należy znać

Aby otrzymać potrzebną kwotę dochodu należy od kwoty naszego przychodu od początku roku kalendarzowego odjąć koszty poniesione od początku roku kalendarzowego. W ten prosty sposób uzyskamy kwotę dochodu. Od tej otrzymanej kwoty odejmujemy stratę z ubiegłych lat, a także łącznie wszystkie zapłacone składki odprowadzone na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne. Te składki muszą dotyczyć konkretnego roku podatkowego. Po tym odjęciu uzyskaliśmy w prosty sposób dochód, który będzie podlegał opisywanemu wyżej opodatkowaniu. 

Kalkulator podatku dochodowego – co należy o tym wiedzieć, by poprawnie rozliczyć się z dochodu od działalności gospodarczej?

Taki kalkulator jest bardzo pomocny w obliczaniu naszego podatku dochodowego i pomaga w poprawnym wypisaniu PIT-u oraz odprowadzeniu podatków. Taki kalkulator umożliwia także uwzględnienie różnych odliczeń, które zmniejszają podstawę wymaganego do podatku dochodu oraz kwoty zmniejszającej podatek. Warto o tym wiedzieć, by nie stracić ulg. Kalkulator podatkowy jest powszechnie dostępny dla każdego podatnika.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *