Finanse

Jak uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki?

dofinansowanie do fotowoltaiki

Wiele osób zainteresowanych ochroną środowiska oraz zieloną energią zastanawia się jak uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki. Istnieje wiele programów unijnych, które pozwalają na dofinansowanie takich instalacji.

Program “Czyste powietrze”

Program “Czyste powietrze” został zaplanowany na dziesięć lat. Kwota przeznaczona na jego realizację to łącznie ponad 103 mld zł. Według wstępnych planów, modernizacji ma zostać poddanych ponad 4 mln domów jednorodzinnych. Głównymi celami programu jest: poprawa efektywności energetycznej domów jednorodzinnych oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zlikwidowanie starych źródeł ciepła.

Po zmianach w programie, które zostały wprowadzone na początku 2019 roku w programie mogą wziąć udział właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego lub lokalu w budynku jednorodzinnym mieszkalnym, który posiada odrębną księgę wieczystą. Z dofinansowania do odnawialnych źródeł energii mogą też skorzystać osoby, które rozpoczęły budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Jak wnioskować o dotację lub pożyczkę?

Według informacji udostępnionych przez NFOŚiGW beneficjenci mogą wnioskować o dotację lub pożyczkę, których celem jest wymiana źródła ciała oraz wszelkie prace związane z termomodernizacją. Kwoty są zależne od miesięcznego dochodu na osobę w danym gospodarstwie domowym i osoby biorące udział w projekcie mogą otrzymać aż 90% kosztów inwestycji w formie dofinansowania.

Głównymi założeniami przy opracowaniu projektu było to, aby to najubożsi otrzymali dofinansowanie. Z tego powodu kwota dofinansowania zależy od średnich dochodów.
Nowo wybudowane budynki mogą otrzymać dofinansowanie na:

  • kotły na paliwa stałe
  • kotły olejowe
  • węzły cieplne
  • kotły gazowe
  • mikroinstalacje fotowoltaiczne
  • pompy ciepła

Wnioski o dofinansowanie powinny być składane w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) odpowiednich dla danego obszaru. Można je też składać w gminach, które posiadają porozumienie z wfośigw.

Program dotyczy również instalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *