Finanse

Jak wypełnić formularz VAT-R?

Kiedy znajdujemy się na początku prowadzenia działalności gospodarczej, mamy możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku rozliczania podatku VAT. Jak się jednak okazuje wielu przedsiębiorców świadomie rezygnuje z tego przywileju i już od samego początku chcą rozliczać się z fiskusem.

Formularz VAT-R powinno złożyć się osobiście w Urzędzie Skarbowym. Jeżeli mamy wątpliwości co do poprawności jego wypełnienia, możemy poprosić urzędnika o sprawdzenie formularza przed jego złożeniem. Oczywiście urzędnik nie ma takiego obowiązku i wyrażenie na to zgody będzie jedynie jego dobrą wolą. Nie mniej jednak warto zapytać, ponieważ zaoszczędzi nam to czasu w sytuacji, kiedy złożona przez nad deklaracja VAT R będzie zawierała błędy i otrzymamy wezwanie z urzędu do poprawienia wyżej wymienionego.

Jak prawidłowo wypełnić druk VAT-R?

  • W części A. należy wskazać cel oraz miejsce złożenia zgłoszenia, a także informacje dotyczące właściwości Naczelnika Urzędu Skarbowego. W związku z powyższym możemy składać wniosek w celach rejestracyjnych bądź aktualizacyjnych. Pola o numerach 6 i 7 wypełniają jedynie osoby, które zamieszkują poza granicami Polski.
  • W części B należy wskazać dane podatnika.
VAT-R
  • W części C określane są okoliczności określające obowiązek podatkowy. Warto w tej kwestii dokładnie zgłębić temat, ponieważ to właśnie ten podpunkt sprawia najwięcej trudności i w nim najczęściej pojawiają się błędy. Jeżeli nie do końca jesteśmy pewni tego, jakie rubryki pozaznaczać, dopytajmy o to w urzędzie.

  • W części C2 zaznaczamy pole, które określać będzie formę w jakiej będziemy się rozliczać. W związku z powyższym mamy możliwości rozliczania się co miesiąc, kwartalnie, czy w formie ryczałtu

  • W części C3 podajemy informacje dotyczące wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

  • W części D zawarte są oświadczenia podatnika, jego podpis lub w przypadku osób reprezentowanych przez pełnomocnika, podpis wyżej wymienionego.

  • Część E przeznaczona jest do wypełnienia przez pracownika urzędu, dlatego pomijamy ją.

1 comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *